Munters är en världsledande leverantör av energieffektiva lösningar för luftbehandling. Genom innovativ teknik skapar våra experter ett perfekt klimat för kunder i de flesta branscher. Våra största kunder finns bland livsmedelsföretag, läkemedelsbolag och datacenter. Munters har varit banbrytande inom området luftmiljö sedan företaget grundades 1955.

Idag sker tillverkning, försäljning och service i fler än 30 länder av våra omkring
3 900 medarbetare. Munters är noterade på Nasdaq Stockholm och har drygt 6.6 miljarder kronor i omsättning.

Fabriken i Tobo har ca 200 anställda och omsätter ca 340 MSEK. Anläggningen levererar produkter till affärsområdet Air Treatment. De två viktigaste produktionsområdena i Tobo är produktion av rotorer och avfuktare som bygger på egen rotorteknik.

Produktportföljen innehåller både standardprodukter och kundspecifika lösningar. De kundspecifika lösningarna är idag en viktig och växande del av tillverkningen.

Bland Munters 18 fabriker och 6 logistikcenter är Tobo-fabriken en av de största och den enda i Sverige. Kundbasen är bredare än de flesta av de andra fabrikerna och vi levererar till kunder i hela världen.

 

Produktionsteknisk chef

Sista ansökan: 2018-06-03

Munters befinner sig i en utvecklande fas när det gäller produkter och processer för att kunna möta efterfrågan på marknaden.

Befattningens fokus är att vara ytterst ansvarig för att fabrikens tillverkningsprocess är effektiv, samt att tillverkningen sker enligt specifikation.
Du har personalansvar och leder och fördelar arbete genom att bland annat vara support till produktionen, leda planeringsmöten, ha lönesamtal, följa upp sjukfrånvaro samt vara behjälplig vid rekrytering och kompetensutveckling.
Du kommer även vara delaktig i pågående och kommande investeringsprojekt där du ansvarar både för styrning av projekten och projektgrupperna.

Du har budgetansvar och bevakar fabrikens intäkter vid arbete med nya produkter samt vid produktvård. Du har arbetsmiljöansvar så att lagstiftning och regler följs, samt att verksamheten bedrivs förebyggande så att olyckor och olycksfall undviks.

Du är en person som drivs av högt teknikintresse, utveckling och är lösningsorienterad. Du är en förebild och kan agera som en coach gentemot din personal. Du är lyhörd, driven och resultatinriktad och har förmåga att få alla medarbetare att arbeta mot samma mål.

Vi ser att du har erfarenhet från tillverkande industri och i grunden är du högskole- eller civilingenjör med inriktning inom maskinteknik eller industriell teknik. Du har god erfarenhet av att arbeta i projekt och har minst 5 års arbetslivserfarenhet från liknande arbete.

Intresserad?
För mer information kontakta Abilitys Recruitment Consultant Matilda Persson, 073 388 13 71