Scana Steel AB är en del av den nordiska industrikoncernen Incus Investor ASA som är noterat på Oslobörsen. Scana Steel Björneborg grundades för mer än 350 år sedan, och är ett av de äldsta järnbruken i världen. Företaget är beläget i Björneborg, öster om Karlstad. Företaget blev en del av Scana koncernen 1993 och har sedan dess utvecklat och expanderat sin verksamhet genom betydande investeringar och utveckling av nya produkter. Scana Steel består förutom bruket i Björneborg av Scana Subsea och ett amerikanskt försäljningsbolag under uppstart i Chicago.

I Björneborg produceras högkvalitativa smidda stålprodukter. Specialiteten är långa tunga produkter, exempelvis propelleraxlar med upp till 24 meters längd. Produktionskedjan är integrerad vilket innebär att produktionen startar med råvaror, som till största del är återvunnet material, dessa smälts/raffineras/gjuts i ett stålverk, smids i Smedjan, värmebehandlas och slutligen bearbetas med skärande bearbetning maskinverkstaden.

 

CFO

Sista ansökan: 2018-01-12

Tjänsten som CFO/Ekonomichef innebär att du har övergripande ansvar för den finansiella verksamheten vid Scana Steel AB. Rollen är central i den strategiska och affärsmässiga utvecklingen av bolaget. Ditt uppdrag är att utveckla verksamheten genom att skapa tydliga strukturer och processer för att öka effektivitet och produktivitet. Du rapporterar till VD och ingår även i ledningsgruppen samt arbetar tillsammans med bolagets samtliga funktioner.

Höga krav ställs på initiativförmåga och engagemang samt att du har en god förmåga att samarbeta med kollegor på olika nivåer. För att lyckas med de uppgifter som krävs av den nya CFO/Ekonomichefen ställs en rad krav på kunskaper, erfarenheter och egenskaper. Erfarenhet av ekonomiarbete i en tillverkande industri, god erfarenhet och kunskap av controllerarbete och koncernredovisning, kunskap och erfarenhet av IFRS, ansvar för bok-och redovisningsprocesser, god förmåga att göra riskbedömningar.

Vi ser att du har en akademisk utbildning motsvarande civilekonom samt goda kunskaper i engelska och svenska.