Fortum är ett ledande företag inom ren energi. Vi förser våra kunder med el, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Vi sysselsätter cirka 8 000 energispecialister i Norden och de baltiska länderna, Ryssland, Polen och Indien. Redan idag är 62 % av vår elproduktion CO2-fri. Vår omsättning under 2016 uppgick till 3,6 miljarder euro. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsingfors.

Divisionen City Solutions är ansvarig för att utveckla området ”lösningar för hållbara städer” till en växande verksamhet inom Fortum. Divisionen omfattar värme och kyla, avfallsförbränning, biomassa och andra lösningar inom cirkulärekonomi, liksom elhandel och energitjänster. Divisionen inkluderar de verksamheter som för närvarande finns inom Power Solutions, med undantag för kärnkraftsrelaterade tjänster.

 

Underhållschef

Sista ansökan: 2017-11-10

Som Underhållschef har du övergripande ansvar för underhållsprocesserna, organisationen och personalen. Du ingår i ledningsgruppen för fabriken i Kumla. Vi förväntar oss att du har tidigare erfarenhet från ledarskap inom underhåll. Vi ser gärna att du har vana från att arbeta med fokus på processutveckling, samt att du har en teknisk bakgrund. Erfarenhet från processindustri är meriterande. I rollen som underhållschef arbetar du både operativt och strategiskt. Viktigt för oss är att du har ett ledarskap som kännetecknas av deltagande, engagemang och intresse för att hantera och utveckla människor.
I rollen som underhållschef jobbar du aktivt med att utveckla arbetsmetoder, rutiner, verksamheten och personalen. Du har förmågan att ”se verkligheten”, har ett helhetsperspektiv och kan fokusera på att leverera bästa kvalitet och kostnadslösningar för fabriken i Kumla.