Paroc är den ledande tillverkaren av energieffektiva isoleringslösningar i Östersjöområdet. Hörnstenarna för vår verksamhet är kund- och marknadsorientering, kontinuerlig innovation, lönsam tillväxt och hållbar utveckling. Parocs produkter består av byggnadsisolering, teknisk isolering, fartygsisolering, isolering för sandwichelement och akustikprodukter.
Produkterna tillverkas i Finland, Sverige, Litauen, Polen och Ryssland. Paroc har försäljnings- och representationskontor i 14 länder i Europa. År 2015 uppgick vår omsättning till 410 miljoner euro och antalet anställda var i genomsnitt 2 000.

 

Project Manager/Team Leader

Sista ansökan: 2016-08-15

Vi erbjuder ett självständigt arbete i ett internationellt företag inom en bransch med ljusa framtidsutsikter och möjligheten att kunna vara med och utveckla Parocs produktion teknologi inom koncernen. Tjänsten innebär ett nära samarbete med produktionsenheterna i Sverige och möjlighet att tillsammans med produktionsledningsteamet påverka både eget arbete och fabrikens förbättringsarbeten. En tjänst som innebär stort eget ansvar och ledarförmåga.

Som Project Manager, Group Technology & Operations (GTO),
kommer du att arbeta både som Team Leader för projektledningens teamet samt Projektledare. Som Team Leader är ditt ansvar att leda ditt team för att effektivt planera och genomföra investeringsprojekt på Parocs produktionsanläggningar i Sverige. Samtidigt säkerställa en hållbar resursbelastning inom dit team.

I rollen som Projektledare ansvarar du för att driva och genomföra investeringsprojekt enligt godkända projektplaner. Du leder ditt team för att uppnå ständiga förbättringar med Parocs strategi och värderingar som ledstjärna.
Arbetet innebär ett nära samarbete med andra funktioner inom Production Technology, produktionsledning, produktionstekniker såväl som operatörer samt koncernens övriga produktionsanläggningar och stödfunktioner.

Arbetet innebär även:

• Planera, kommunicera och hantera projektets omfattning, budget, mål och resultatkrav som grundar sig på intressenternas krav

• Upprätta projektplaner gällande omfattning, mål, tids- och resursplan, organisation och kostnadsbudget samt genomföra, hantera och följa upp projektplaner

• Bilda projektgrupper vilket innebär att definiera roller och ansvarsområden samt att leda grupperna mot uppsatta mål utveckla och genomföra projektspecifika riskhanteringsplaner

• Leda och genomföra investeringsprojekt genom ett aktivt samarbete med externa leverantörer, projektägare (oftast fabrikscheferna) samt med övriga enheter inom Group Technology Operations, Production Technology in Sweden

• Sammanställa offertförfrågningarna och utvärdera offerter samt förhandla tillsammans med Inköp för att välja rätt leverantör och ansvara för att det tekniska innehållet i avtal och att beställningar motsvarar vad som planerats

• Övervaka tillverkning och installation så att villkor i avtal följs

Tjänsten är en heltidsanställning, tjänsteresor förekommer. Pendlingsavstånd till Hällekis (Skövde)

För att lyckas med tjänsten ser vi gärna att du har minst fem års erfarenhet av projektledning inom processindustri eller verkstadsindustri och har en relevant akademisk examen.

Som person är det viktigt att du är en målinriktad, driven och kommunikativ person som effektivt kan genomföra investeringsprojekt och har lätt för att samarbeta och inspirera andra. Du trivs med och har förmåga att leda både människor och projekt.

Intresserad:
För mer information om tjänsten kontakta Abilitys Recruitment Consultant Christofer Dickens, tel, +46 (0)73 696 81 95