Eramet är en fransk företagsgrupp med en global omsättning på 3,144 miljoner € under 2014. Med 14,000 anställda i 20 olika länder, har gruv- och metallindustrin Eramet koncernen ledande positioner inom tre sektorer; nickel, mangan och legeringar.
Erasteel och Aubert & Duval utgör Eramet Alloys divisionen. Erasteel är världens största tillverkare av snabbstål. Aubert & Duval är en av de största producenterna av högpresterande specialstål och superlegeringar och världens andra största tillverkare av slutna friformsmide för flyg- och energiproduktionsindustrin. Erasteel Kloster AB – den svenska delen av franska Erasteelkoncernen inom Eramet bedriver forskning & utveckling, produktion och försäljning av snabbstål och pulvermetallurgiska produkter med världen som marknad. Vi är ca: 400 medarbetare i Söderfors, Långshyttan samt Vikmanshyttan och omsätter ca 1,5 miljard kronor. Bolaget är kvalitets- och miljöcertifierat.
Mer information om koncernen och våra produkter hittar du på www.erasteel.com samt www.eramet.com

 

Produktionschef

Sista ansökan: 2015-10-20

Arbetsbeskrivning
Tjänsten som Produktionschef för Ämneslinjen innebär personalansvar för ca 40 medarbetar och ett övergripande ansvar för vidareförädling av vårt stål genom våra processer smide, valsning, värme - behandling, riktning, svarvning, oförstörande provning mm.
I dag arbetar verksamheten i 21/2 till 3 skift. Tjänsten är dagtid.

Titel
Produktionschef

Placering
Pendlingsavstånd till Söderfors

Rapporterar till
Produktions och Divisionschef Metallurgi, Söderfors och du ingår i den lokala ledningsgruppen för Metallurgi.

Ansvarsområden
· Drift och säkerhet
· Utveckling av avsnittets organisation och medarbetare
· Kvalitén på produkterna
· Verka för en flödesorienterad produktion med korta ledtider
· Leda, utveckla och förbättra verksamheten vad gäller såväl tekniska lösningar som processer och arbetssätt

Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som kan vara en förebild och agera som coach gentemot din personal. Vi vill att du är lyhörd och lägger kraft på att få samtliga som arbetare vid enheten att med gemensamma krafter nå uppsatta mål. Du är driven och resultatinriktad och har förmåga att motivera dina medarbetare.

Utbildningskrav
Vi söker dig som är högskole- eller civilingenjör eller har förvärvat likvärdig kunskap genom gediget arbete och stor erfarenhet av produktionsprocesser.

Erfarenhetskrav
För rollen bör du ha 3-5 års relevant erfarenhet av ledande befattningar i tillverkande industri.

Arbetsvillkor
Heltidsanställning

Språk
Du bör ha goda kunskaper i såväl svenska som engelska

Körkort
B-körkort fordras

Intresserad:
För mer information om tjänsten kontakta Abilitys Recruitment Consultant Christofer Dickens, tfn,
+46 (0)73 696 81 95