Moelven Modus tillhör Moelven Byggsystem och är Nordens ledande producent och leverantör av flexibla rumslösningar för kommersiella byggnader. Företaget har sitt huvudkontor i Jessheim i Norge med administrativt stöd från verksamheten i Sverige
Moelven Modus har 21 kontor i Sverige och Norge. Fabrikerna ligger i Jessheim, Kumla och Hulån. Företaget har 440 anställda och omsatte 2013, 730 MNOK.

 

Fabrikschef

Sista ansökan: 2015-04-30

Som fabrikschef har du det övergripande ansvaret för produktionsenheten i Kumla och en mycket betydelsefull roll för Moelven Modus utveckling. Du ansvarar för att leda, fördela och utveckla produktionen som i dag har 8 medarbetare. Tjänsten rapporterar till Produktionsdirektören och ingår i operativa produktionsledningsgruppen.

Vi söker dig som tidigare har erfarenhet av ledarskap inom produktionsledning eller logistik.
Du förväntas vara drivande av verksamhetens utveckling i ett nära samarbete med övriga avdelningar inom supply chain som inköp, logistik och produktionsenheterna i Jessheim och Hulån.

Arbetet är både operativt och strategiskt och vi förväntar oss att du har ett ledarskap som präglas av delaktighet, engagemang och intresse av att leda och utveckla människor.


Tjänsten kräver erfarenhet/utbildning:

Gärna utbildning inom Teknik eller inom logistik.
Erfarenhet från ledande befattningar inom produktionsledning eller logistik.
Kunskap om metoder inom Lean och logistik
Bekväm i IT-miljöer
Tekniskt intresserad

Personliga egenskaper:

Den nya Fabrikschefen bör ha ett genuint intresse för människor, samt en industriell förståelse.
Ledarskapet bör präglas av insikt i hur viktigt lagspel är för att kunna leverera optimala lösningar både för kund och Moelven Modus

God kommunikationsförmåga tillsammans med målmedvetenhet och handlingskraft
Mål- och resultatinriktad; förmågan att kunna sätta kort- och långsiktiga mål samt att med drivkraft arbeta för att skapa resultat
Socialt kompetent vilket innebär en öppen, relationsduktig person som har förmågan att skapa förtroende bland medarbetare och övriga interna och externa kontakter
Förmåga att delegera, entusiasmera, motivera och stödja sin omgivning
och leda sina medarbetare mot uppsatta mål
Samarbetsförmåga; beredskap och vilja till ett positivt samarbete med andra så att den gemensamma insatsen kommer i fokus. Förmågan att lyssna på andra människor och på ett objektivt sätt kunna sätta sig in i andras situation
Ledarstilen bör präglas av god planerings - och organisationsförmåga samt god förmåga till att följa upp
Relationsbyggande
Förmågan att kunna sälja dina idéer både internt och externt
”Rättvis men bestämd”